Aarhus Kommune fører tilsyn med alle typer af boliger, når der er mistanke om sundhedsfare, for eksempel ved skimmelsvamp og lignende. Hvis du har mistanke om sundhedsfare i din bolig skal du kontakte:

Arealudvikling og Almene Boliger
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
E-mail: arealogalmene

Afhængig af omfanget hjælper Aarhus Kommune med:

  • Rådgivning og vejledning
  • Inddragelse af Embedslægeinstitutionen
  • Udstede påbud til ejeren om udførelse af visse arbejder
  • Nedlægge forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering)  

Læs om almindelige råd til opretholdelse af et godt indeklima her