For at du kan få tilladelse til sammenlægning af to boliger, skal følgende være opfyldt:

 • Det samlede bruttoareal efter sammenlægning må ikke overstige 130 m2.
 • Hvis arealet bliver større end 130 m2, må ingen af lejlighederne være 65 m2 eller mindre.
 • Der skal ske frivillig fraflytning, hvis ikke begge lejligheder allerede er ledige.
 • Eventuel tilbageblivende lejer ønsker at overtage det samlede lejemål.
 • Der skal ske en fysisk sammenlægning ved særskilt ansøgning om byggetilladelse til Byggeri.

Du skal også søge tilladelse til følgende:

 • Sammenlægning af del af lejlighed med anden.
 • Sammenlægning af klubværelser til større værelser.
 • Ændring af flere klubværelser til beboelseslejlighed.

Du skal vedlægge følgende til din ansøgningen om sammenlægning:

 • Fuldmagt fra ejere eller andelsboligforening.
 • Dokumentation om frivillig fraflytning i form af kopi af lejerens opsigelse, erklæring eller tidsbegrænset lejeaftale.
 • Dokumentation om, at en eventuel tilbageværende lejer ønsker at overtage et sammenlagt lejemål.
 • Skitse eller forklaring på, hvordan den fysiske sammenlægning tænkes lavet.

Byrådets retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af lejligheder findes her:Retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af boliger i Aarhus kommune

Ansøgning med bilag sendes til:

Arealudvikling og Almene Boliger
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
arealogalmene@mtm.aarhus.dk