Du kan i særlige tilfælde få forlænget perioden for, hvor lang tid din bolig må stå ubeboet.

Fristen på seks uger kan kun forlænges:

  • ved større ombygning.
  • hvis der er indgået lejeaftale, med indflytning senere end de seks uger.
  • hvis der foreligger underskrevet slutseddel ved handel.
  • hvis der er tale om særlige omstændigheder.

 Bemærk - ved ombygninger skal der altid indsendes en særskilt ansøgning - også selvom der er udstedt byggetilladelse til ombygningen.