Din ansøgning skal - inden for de seks uger - sendes til:

Arealudvikling og Almene Boliger
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Tlf. 41 87 43 00
arealogalmene@mtm.aarhus.dk

Hvis du er i tvivl, kan du læse vejledningen "Retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af boliger i Aarhus kommune".