I flere af Aarhus Kommunes lokalplaner og byplanvedtægter er forskellige typer beplantninger udpeget som bevaringsværdige. Det drejer sig typisk om følgende:

  • enkeltstående og karakteristiske træer med fremtrædende placeringer
  • enkeltstående træer med en nøjere angivet stammediameter eller stammeomkreds
  • afgrænsende, levende hegn
  • samlede beplantninger

Du kan finde den lokalplan/byplanvedtægt, der gælder for din ejendom på ois.dk. Når nu har indtastet din adresse, vælger du Planer i venstre side.

Fælles for alle typer bevaringsværdige planter er, at du skal søge om dispensation hos Teknik og Miljø, hvis du ønsker at fælde træer, fjerne hegn eller beplantninger. Det er kun ejeren (eller en repræsentant for ejer med skriftlig fuldmagt) af grunden, der kan søge om dispensation, ligesom det er ejeren, der får arbejdet udført og betaler for det.

Træer og/eller beplantning på privatejede arealer er altid ejerens ansvar.

Ansøgningen skal indeholde

  • adresse og kontaktoplysninger
  • en tegning med angivelse af træets/beplantningens placering på grunden
  • beskrivelse af årsager til ønsket om fældning
  • fotodokumentation, der viser problematikken
  • i tilfælde af sygdom, skader, svækkelse og lign. vedlægges en skriftlig udtalelse fra en fagperson på træ- og beplantningsområdet.

Vær opmærksom på, at uploade filer i formatet jpg, png, gif eller pdf. Tiff-filer og bmp-filer fungerer ikke.

Udfyld ansøgningsformular til fældning af bevaringsværdige træer og beplantning. 

Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler personoplysningerne om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse, ejeroplysninger og email-oplysninger og derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.

Vores behandling af sagen sker på baggrund af Planloven.

Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din ansøgning, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 44 00. Har du spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i hht. arkivloven med dertilhørende bekendtgørelser.

Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

 

Efter du har søgt, kan du forvente at få en kvitteringsskrivelse fra Teknik og Miljø inden for 10 dage.

Vi sender din ansøgning i naboorientering til de nærmeste naboer. Naboerne har 14 dage til at sende bemærkninger eller nye oplysninger til sagen.

Vores sagsbehandler vurderer ansøgningen og eventuelle bemærkninger fra naboorienteringen, og i særlige tilfælde besigtiger vi træet/beplantningen på stedet. Vi træffer afgørelsen med udgangspunkt i lokalplanens bestemmelser, dens intentioner og de faktiske oplysninger.

Vi sender afgørelsen til dig med kopi til eventuelle naboer, der har sendt bemærkninger, og til Byggeri i Teknik og Miljø til orientering.

Du kan forvente en samlet sagsbehandlingstid på ca. 1,5 - 2 måneder, hvis sagen forløber uden komplikationer.

Har du et træ på din grund, der udgør en fagligt dokumenteret sikkerhedsrisiko, skal du kontakte os.
Vi anbefaler normalt, at du fælder træet hurtigst muligt. I det tilfælde udarbejder vi en efterfølgende dispensation.

Ønsker du at fælde et træ eller en beplantning på din ejendom, der er udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan eller en byplanvedtægt, skal du altid søge dispensation. Kun ejeren eller en repræsentant med skriftlig fuldmagt kan søge om dispensationen.

Nedenstående bedes udfyldt inden formularen fremsendes. Bemærk: Visse felter er påkrævet.

Hvis du vedlægger filer, må de maksimalt fylde 9 MB, da større filer ikke kommer igennem kommunens mail-system.

Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler personoplysningerne om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse, ejeroplysninger og email-oplysninger og derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.

Vores behandling af sagen sker på baggrund af Planloven.

Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din ansøgning, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89404400. Har du spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i hht. arkivloven med dertilhørende bekendtgørelser.

Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Kontaktoplysninger for ejer