Som grundejer er du ansvarlig for at rydde sne og salte på følgende arealer:

  • Fortove og gangstier ud for din ejendom
  • Indgange og trapper
  • Adgang til postkasse
  • Adgang til affaldsbeholder og pladsen omkring denne

Grundejere på private fællesveje har samme forpligtelse til at salte og rydde fortovene langs disse veje.

Er du på ferie, sygdomsramt eller på anden måde forhindret, har du pligt til at få en anden til at klare opgaven.

Eksempler på grundejers ansvar

I Aarhus Kommune mener vi, at det er god skik at rydde sne, salte eller gruse om morgenen, inden trafikken sætter ind. 

Det er desuden altid en god ide at fjerne sne omkring rendestensriste. På den måde kan smeltevande løbe væk, og man undgår, at smeltevandet oversvømmer lavtliggende arealer eller bliver til is på vejene.

Det er ikke vigtigt, hvordan du gør dit fortov sikkert at færdes på om vinteren - bare du gør noget! Salt, grus, bark, jord m.m. er alt sammen brugbart. Husk blot, at fortovet skal fejes efterfølgende, så der f.eks. ikke ligger bark hele sommeren.