Ejendomsskat kan bestå af grundskyld og dækningsafgift. Ejer du et hus, en lejlighed eller et sommerhus betaler du grundskyld. Har du f.eks. en erhvervsejendom, kan vi også opkræve dækningsafgift.

Hvert år i december får du din ejendomsskattebillet i din e-boks/digitale postkasse. Den indeholder specifikationer over de skatter og afgifter, du skal betale for ejendommen.

Vi sender den originale ejendomsskattebillet til én af ejerne, mens de øvrige ejere får en kopi af ejendomsskattebilletten. Er der administrator på ejendommen, sender vi den originale ejendomsskattebillet til denne, og en kopi til ejerne.

Betalingsinformationen fremgår af den originale ejendomsskattebillet.

Ejendomsskatten skal betales i to rater – i januar og juli.

Opkrævningen udsender indbetalingskort to gange årligt, hvis du ikke har meldt betalingen til Betalingsservice. Indbetalingskortet sendes to-tre uger før sidste rettidige betalingsdag.

Du kan tilmelde ejendomsskatten til betalingsservice via dit pengeinstitut. Vær opmærksom på, at du skal betale, som du plejer, indtil betalingen fremgår af din betalingsoversigt.

Har du spørgsmål til betalingen, kan du kontakte Borgerservice – Opkrævningen på telefon 89 40 33 30.

Skatten for 2021 beregner vi med udgangspunkt i den afgiftspligtige grundværdi. Det er den laveste af følgende værdier:

  • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer. Beløbene er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2019 og eventuel reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.
  • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår (2020), forhøjet med en reguleringsprocent.

Hvis der er ændret i ejendommens eller grundens areal, anvendelse, planforhold eller ejerlejlighedens fordelingstal, kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget, end det ovennævnte giver udtryk for.

For skatteårene 2020 og 2021 er grundskyldspromillen fastsat til 24,58.

Grundskylden indgår i en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020 (lov nr. 278 af 12. april 2018). Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysningen, ligesom du ikke kan vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis din ejendom skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen til indfrielse af lånet. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du kan læse mere om ordningen på Skatteministeriets hjemmeside.
Formodentlig bliver der – via Borger.dk - fra maj/juni måned 2021 åbnet op for, at lånet kan fravælges/indfries.

 

Rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune bliver betalt over ejendomsskattebilletten. Byrådet har besluttet, at gebyret for rottebekæmpelse i 2020 er 25,70 kr. pr. million i ejendomsværdi og i 2021 er 26,34 kr. pr. million i ejendomsværdi. Vi opkræver gebyret i 1. rate.

Har du brændeovn, pejs eller lignende, opkræver vi også gebyret til skorstensfejeren via ejendomsskattebilletten.

Du betaler også pumpe- og vandløbsbidrag via ejendomsskattebilletten.

Når du køber eller sælger fast ejendom skal du huske at:

  • Sælgers betaling via Betalingsservice slettes automatisk.
  • Den nye ejer får sendt et indbetalingskort fra Opkrævningen.
  • Den nye ejer får tilsendt en ejendomsskattebillet.

På Mit Betalingsoverblik kan du se dine mellemværende med Aarhus Kommune. Her kan du også se, om du skylder i ejendomsskat.

Du kan betale med både dankort og MobilePay.

Gå til mit Betalingsoverblik