Det beløb, du får indefrosset, svarer til den årlige stigning i grundskyld. 

De nye ejendomsskattebilletter med oplysning om indefrysning bliver sendt ud til de berørte ejere primo juni 2018. Det indefrosne beløb for 2018 vil blive fratrukket 2. rate, der falder til betaling den 10. juli 2018.

Stigningen skal udgøre mindst 200 kr. pr. ejer. Derfor vil der være nogle ejendomme, som ikke får indefrosset grundskyld.

Det beløb, der bliver indefrosset, bliver tilskrevet et lån, som fordeles på alle ejere af ejendommen. Hvert år modtager alle ejere en opgørelse, som viser det indefrosne beløb.

Du kan ikke fravælge at få indefrosset din grundskyld, og du kan ikke vælge at indfri lånet i perioden 2018-2021.

Lånet er rente- og gebyrfrit.

Hvis du sælger din ejendom, skal du betale lånet på den indefrosne grundskyld. Opkrævningen sendes automatisk fra kommunen. Ved handel mellem ægtefæller overdrages lånet og skal ikke betales.

Hver enkelt ejer vil hvert år modtage en årsopgørelse over lånet. Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes ved ejerskifte.

Folketinget har vedtaget loven (lov nr. 278 af 12. april 2018). Loven betyder, at kommunerne skal indefryse årlige stigninger i grundskylden for 200 kr. pr. ejer.

Det grundskyldsbeløb, boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, vil dermed ikke stige.