I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne” blev der indført en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2020. Det indebærer, at hvis der er en stigning i din grundskyld, så bliver stigningen indefrosset (benævnt ”Indefrosset grundskyld” på skattebilletten).
Perioden for den midlertidige indefrysningsordning er forlænget til den 31/12 2023. Samtidig er det vedtaget, at ordningen bliver frivillig fra 2. halvår 2021.

Fra- og tilmelding fra 2. halvår 2021

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021. Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID. OBS! Fra- og tilmelding vil være tilgængelig på Borger.dk fra 1. maj 2021.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste forfaldne grundskyldsrate efter at tilmeldingen blev registreret systemmæssigt. Selvfølgelig kun hvis og såfremt øvrige betingelser er opfyldt.

Hvis du IKKE har NemID, så kan du kontakte Aarhus Kommune, Ejendomsskat (tlf.nr. 8940 4299) og få tilsendt et skema til brug for (manuel) framelding eller tilmelding af ordningen.
Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Pt. tilskrives der heller ikke fremover renter og gebyrer.

Hvornår skal lånet betales tilbage?

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis du sælger din ejendom. Som sælger får du automatisk tilsendt en opkrævning fra kommunen. Hvis din ægtefælle overtager ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Hvem gælder indefrysningsordningen for?

Indefrysningsordningen gælder for alle boligejere, som er registreret som ejer via deres CPR-nummer, og for ejendomstyper som er omfattet af ejendomsværdiskat. Hvis stigningen i grundskylden er over 200 kr. pr. ejer, skal den indefryses. Lånet registreres på alle ejere af ejendommen efter ejerandel. Hvis du er omfattet af ordningen, står det samlede lånebeløb for indeværende år for alle ejere på den udsendte ejendomsskattebillet og er trukket fra i opkrævningen.

Ændret anvendelse

Hvis din ejendom ændrer anvendelse, så den ikke længere opfylder de betingelser, som er nævnt i ejendomsværdiskattelovens § 4, stk. 1-10, skal du indfri (betale) indefrysningsbeløbet. Det kan fx være, hvis du river dit enfamiliehus ned. Du får automatisk tilsendt et indfrielsesbrev og en opkrævning fra kommunen i tilfælde heraf.

Årlig opgørelse

Du får en årlig opgørelse, som viser det indefrosne beløb for de enkelte år og i alt. Opgørelsen udsendes hvert år i januar måned.