Du kan også søge om lån til tilslutningsudgifter til fx fjernvarme samt udgifter til vej- og kloakanlæg. 

Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, som I bruger til beboelse. Det gælder også, hvis der er tale om en fritidsbolig.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle opfylde én af disse betingelser:

  • være berettiget til folkepension
  • få udbetalt social pension
  • få delpension
  • få efterløn

Sikkerhed

Til sikkerhed for lånet skal Aarhus Kommune have tinglyst pant i ejendommen. 

Det tinglyste pant skal sammen med eventuelle øvrige tinglyste hæftelser, der er i ejendommen, ligge inden for den seneste offentlige vurdering.

Aarhus Kommune sørger for tinglysning af pantet og afholder udgifterne.

Renter

Der løber årligt renter på lånet. Renten er variabel og fastsættes én gang om året.

I 2021 er renten 0,47%.

Renterne er fradragsberettigede.

Tilbagebetaling

Du skal tilbagebetale lånet, hvis du flytter, sælger ejendommen eller udlejer den.

Hvis du flytter på plejehjem, og din ægtefælle bliver boende i ejendommen, kan lånet på visse betingelser fortsætte eller stilles i bero.

Hvis du dør, og din ægtefælle bliver boende i ejendommen, kan din ægtefælle på visse betingelser overtage lånet. 

Kontakt Opkrævningen for at høre nærmere.

Vi skal have modtaget din ansøgning:

  • Senest 1. december (rate 1)
  • Senest 1. juni (rate 2)

På borger.dk kan du få mere information om ejendomsskat og lån hertil.

Gå til borger.dk