Hvis du har en olietank til opvarmning, er der en række regler, du skal være opmærksom på. Uanset om du vil etablere, sløjfe eller fjerne en olietank, har du som ejer pligt til at oplyse det til kommunen. Ved etablering af nye olietanke, skal du oplyse det til kommunen senest 14 dage, før tanken etableres. Ved sløjfning af olietanke, skal du oplyse det til kommunen senest fire uger efter sløjfningen.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at etablering af tank eller rør kun må udføres af et firma, der er kvalificeret til arbejdet, og som har en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den pågældende type arbejde fx VVS- eller oliefyrsmontør.

Uanset om du vil etablere, sløjfe eller fjerne en olietank, har du pligt til at indberette det via vores selvbetjeningsløsning herunder. Systemet kræver NemID.

Du bør ikke åbne linket til selvbetjeningsløsningen via Internet Explorer, da ikke alle sidens funktioner da vil fungere. Brug i stedet en anden browser, eksempelvis Edge eller Chrome

Har du ikke NemID, eller er du fritaget for digital post, kan du henvende dig til Plan, Byggeri og Miljø på telefon 89 40 44 00. Du kan også kontakte Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00. Se mere om åbningstider i højre side.

Skal du anmelde eller afmelde en olietank på vegne af andre, skal du bruge en fuldmagt. Fuldmagten skal vedhæftes den digitale indberetning. Du kan downloade og bruge vores fuldmagtskabelon.

Får du brug for dokumenter, som tidligere er indsendt til Aarhus Kommune om olietanke på din ejendom, har vi gemt dem til dig i Ejendomsarkivet. Det vil sige, at du for eksempel kan finde tømningsattester mv., hvis Aarhus Kommune har modtaget dokumenterne.