Du skal have en tilladelse fra Aarhus Kommune, hvis du vil have et jordvarmeanlæg. Det skal blandt andet sikre, at anlægget ikke kommer til at forurene jorden eller grundvandet. Det er kun autoriserede kølemontører, der må etablere jordvarmeanlæg. Du finder skemaet til at ansøge om jordvarmeanlæg her:

Når anlægget er færdigt, skal du udfylde og sende et færdigmeldingsskema. Det bruger vil til at opdatere ejendommens BBR-oplysninger.

Du finder færdigmeldingsskemaet her

Både ansøgningen og færdigmeldingen skal du sende til virksomheder@mtm.aarhus.dk

Du finder reglerne og de tekniske krav på retsinfo.dk (direkte link til bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg).