For hver enkelt vej kan du læse:

- Tilstandsrapporter

- Hvilke ejendomme Aarhus Kommune planlægger at tildele vejret

- Hvem Aarhus Kommune planlægger skal være fremtidig ejer af vejarealet