Vejene er offentliggjort d. 28.04.2017 med henvisning til vejloven Lov nr. 1520 af 27/12/ 2014 §§ 15, 124 og 125. Den samlede strækning er 22 km. Hvor intet andet er nævnt, planlægges Aarhus Kommune fortsat at være ejer af vejarealet.