Vejene er offentliggjort d. 26.01.2018 med henvisning til vejloven Lov nr. 1520 af 27/12/ 2014 §§ 15, 124 og 125. Den samlede strækning er på 30 km. Hvor intet andet er nævnt, planlægges Aarhus Kommune fortsat at være ejer af vejarealet.