Vejene er offentliggjort den 8. marts 2019 (Jegstrupvænget dog den 2. april 2019) med henvisning til vejloven Lov nr. 1520 af 27/12/2014 §§ 15, 124 og 125. Den samlede strækning er på cirka 17 km.

Hvor intet andet er nævnt, planlægges Aarhus Kommune fortsat at være ejer af vejarealet.