Når en vej bliver omklassificeret og ændrer status fra offentlig vej til privat vej, får grundejerne ansvaret for vedligehold af vejen og snerydning m.m. 

Omklassificeringen i Aarhus Kommune skal sikre, at grundejere på sammenlignelige veje får ens vilkår, uanset hvor de bor. I dag er der allerede ca. 6000 private fællesveje i Aarhus Kommune.

Omklassificeringen er en politisk beslutning.

På siderne herunder kan du blive klogere på omklassificeringen og få svar på en lang række spørgsmål om projektet.