REGULERING AF HERRELØSE KATTE

Kattens Værn foretager regulering af herreløse katte på vegne af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Det bliver gjort inden for rammerne af miljøloven og dyreværnsloven, og så kattene ikke udgør en risiko for uhygiejniske forhold.

Aarhus Kommune har en aftale med Kattens Værn. Reguleringen er uden økonomiske omkostninger for den grundejer eller virksomhed, som henvender sig.

Hvis du oplever vilde eller herreløse katte, kan du henvende dig direkte til Kattens Værn på telefon 38 88 12 00, lokal 1.

ER DYRET SKADET?

Kattens Værn kan også hjælpe med dyr, der er syge, kommet til skade, hjælpeløse eller er blevet mishandlet.

Det kan Dyrenes Beskyttelse også, men Dyrenes Beskyttelse foretager ikke regulering af de herreløse katte. Læs Dyrenes Beskyttelses folder "Hvis katten ikke er din".