Ser du spor efter rotter, skal du anmelde det via vores system.

På rottebekæmperens første besøg skal enten ejeren af ejendommen eller en repræsentant for ejendommen være til stede.

Hverdage 

Når du anmelder rotter, oplyser du, hvilken dato du ønsker besøg af rottebekæmperen. På dagen for besøget ringer rottebekæmperen til dig mellem kl. 7-8. Her aftaler I, hvilket tidspunkt bekæmperen skal komme. Det vil være mellem kl. 8-15.

Weekender og helligdage 

Konstaterer du rotter inde i din bolig (fx i værelser eller køkkenet) i weekender eller på helligdage, skal du sende en elektronisk anmeldelse (se link ovenfor). I systemet kan du kun vælge besøg på hverdage, men bekæmperen vil ringe til dig, så I kan aftale det videre forløb. I boliger, hvor bekæmpelsen allerede er i gang, kommer bekæmperen kun forbi på hverdage.

Bekæmpelsesfirmaet gennemgår de anmeldelser, der er kommet ind via anmeldelsessystemet, i weekender og på helligdage kl. 12. Anmeldelser efter kl. 12 bliver gennemgået den efterfølgende dag.

Bekæmpelse af rotter på loftet, i kælderen, i hulmuren, i udhuse, i etageadskillelser eller lignende steder begynder på førstkommende hverdag.

Dagligvarebutikker, spisesteder og andre steder, der opbevarer eller sælger levnedsmidler, vil også få besøg af bekæmperen i weekender og på helligdage, hvis der konstateres rotter her. Bekæmpelsesfirmaet kontakter dig pr. telefon og aftale besøgstidspunkt.

Hvis der er mistanke om, at der kan være kloakbrud, laver bekæmperen en røgprøve via spildevands- og regnvandsbrønden. Du skal derfor kunne vise, hvor spildevandsbrønden er placeret på din ejendom. Er du i tvivl, kan du evt. finde kloaktegninger på minejendom.aarhus.dk

Derudover skal du sørge for, at:

 • Spildevands- og regnvandsbrønden er tilgængelig, så bekæmperen kan åbne dækslet.
 • Hvis der skal laves røgprøve i en etageejendom, skal der være adgang til alle lejemål.
 • Hvis der skal tjekkes for rotter på loftet, skal der være klar til, at bekæmperen kan komme derop.

Rottebekæmperen vil vurdere, hvilken rottebekæmpelse der er behov for. Det kan for eksempel være:

 • En bygningsgennemgang, der undersøger ejendommen for rotter og spor efter rotter.
 • En røgprøve for at undersøge, om der er kloakbrud på ejendommen.
 • Igangsætte en eventuel bekæmpelse med for eksempel fælder eller gift.
 • Råd og vejledning om, hvordan du sikrer ejendommen mod rotter.

Rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune er gebyrbetalt over ejendomsskatten. Det betyder, at du ikke får nogen regning for bekæmpelsen. Det er lovligt at entrere med private skadedyrbekæmpere, men det er for egen regning.

Såfremt du har et defekt kloaksystem, er det dig som grundejer, der skal afholde udgifterne til forbedringer af disse. Det er din pligt at udbedre din ejendom.

Rotten er et sky dyr, der skjuler sig godt. Vær derfor opmærksom på de spor, den efterlader sig:

Rottelort er tegn på rottetilhold. En rottelort er cirka 17 mm i længden og 6 mm i bredden.

Huller omkring kloakdæksler, i græsplænen og blomsterbedet eller lignende kan også være tegn på rotter. Et rottehul måler cirka et håndled i omkreds.

Kradse- eller pibelyde fra gulv, loft eller vægge kan både være tegn på rotter, mus eller andre skadedyr. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at anmelde det.

Læs mere om tegn på rotter på Miljøstyrelsen hjemmeside.

Du kan selv gøre meget for, at sikre dit hjem mod rotter. Herunder følger en række råd du kan følge, for at rottesikre din ejendom.

Kloak

Kloakbrud er den hyppigste årsag til rotter i boligen. Hold derfor øje med nedsunkne fliser eller huller i jorden omkring dit hus. Kloakbrud skal udbedres med det samme, så rotterne bliver nede i kloakken.

Sikring af tagrender

Rotten er en dygtig klatrer og kan let forcere et nedløbsrør. Placer derfor en godkendt rottesikring i toppen af dit nedløbsrør. Alternativt en kugle sammenrullet hønsetråd. Vær opmærksom på, at du ikke stopper din tagrende.

Dyrehold

Hønsegårde, kaninbure, voliere og så videre tiltrækker alle rotter. Rotterne er altædende og spiser derfor også med hos andre dyr. Opbevar dit dyrefoder i tætte beholdere og foder kun dine dyr, så du ved de spiser op. Du kan let sikre eksempelvis din hønsegård ved at grave fintmasket, galvaniseret net mindst 60 centimeter ned i jorden langs bunden af hønsegården. Alternativt kan det graves 30 centimeter ned og i en lige vinkel, føres 30 centimeter ud fra hønsegården. På denne måde forhindrer du rotterne i at grave sig vej ind.

En god regel ved dyrehold er i øvrigt altid at holde det pænt og rent både i og omkring dyrenes bolig.

Fuglefodring

Fuglefodring er en af de hyppigste årsager til rotter i haven. Fodrer du alligevel fugle, bør du kun lægge mad ud, som du ved, de spiser op. Lad eventuelt fuglene spise fra et fad eller lignende, som du kan tage ind igen efter endt fodring. På den måde sikrer du, at rotterne ikke kommer og spiser resterne.

Styr på haven

Rotter kan let komme under kompostbeholdere, hvor der ofte er adgang til mad. Spred et fintmasket net ud under kompostbeholderen før du stiller den op, så rotterne ikke kan komme ind denne vej.

Sørg for at fjerne nedfaldsfrugt, så det ikke ligger spredt i hele haven. Rotterne spiser med glæde rådden frugt, så det er en god idé til efteråret at samle nedfaldsfrugt sammen og enten køre det væk eller opbevare det forsvarligt og rottesikkert.

Rotter putter sig gerne i brændestakken eller kvasbunker. Hav styr på dine rodebunker, og flyt brændestakken væk fra husmuren. Hæv den eventuelt 20-30 cm over jorden, så du kan se om der er aktivitet under.

Sikring af hævede terrasser og småbygninger

Rotter bygger reder på tørre steder, og derfor elsker de vores overdækkede arealer. Især under hævede terrasser oplever vi ofte problemer, da rotter kan leve uforstyrret der. Desuden oplever vi ofte problemer med rotter i forbindelse med f.eks. skure, legehuse m.m. – kort sagt steder, der ikke har et støbt fundament.

Gode råd til at sikre terrasser og småbygninger:

 • Brug volierenet eller eternitplader.
 • Sikring med volierenettet vinkles 90 grader, så sikringen går 30 centimeter ned i jorden og 30 centimeter ud fra terrasse eller bygning. Maskestørrelsen skal maksimalt være 1x1 centimeter, da rotter kan komme igennem huller svarende til en tokrone. Hvis du også vil sikre mod de fleste mus, skal maskestørrelsen ikke være større end 0,5x0,5 centimeter.
 • Sikring med eternitplader skal gå langs hele terrassens- eller bygningens kant og 60 centimeter ned i jorden.
 • Små skure, som ikke sikres med net eller plader, skal gerne ligge frit og hævet 30 centimeter over jorden, så rotter ikke kan søge ly bagved og nedenunder.
 • Det vil være en god ide at muliggøre inspektion under en hævet terrasse, da man ellers kan risikere at skulle bryde den op i forbindelse med bekæmpelse.

Læs mere om rotter 

Du kan læse mere om rotter og om bekæmpelsen af dem i det nedenstående materiale.

Læs mere om rotter og rottebekæmpelse i Aarhus i Aarhus Kommunes Rottehandlingsplan.

Læs mere om rotter og rottebekæmpelse i hjemmet på Miljøministeriets side for rottebekæmpelse i hjemmet.

Rottebekæmpelsen i tal 

Du kan orientere dig om rottebekæmpelse i tal i Aarhus Kommunes Opfølgning på Rottehandlingsplanen 2019

Er du borger, og har du yderligere spørgsmål, kan du ringe til Rottebekæmpelsen på tlf.: 89 40 49 34. 

Er du journalist, og har du yderligere spørgsmål, kan du ringe til pressetelefonen på tlf.: 40 24 83 21.