OBS! Særlig information om rottebekæmpelse pga. corona-virus

Du har pligt til at renholde og sikre din ejendom, så der er dårligst mulige vilkår for rotter. Ser du alligevel spor efter rotter, skal du anmelde det via vores system.

I din anmeldelse oplyser du, hvilken dato du ønsker besøg af rottebekæmperen. På dagen for besøget ringer rottebekæmperen til dig mellem kl. 7-8. Her aftaler I, hvilket tidspunkt bekæmperen skal komme. Det vil være mellem kl. 8-15.

På rottebekæmperens første besøg skal enten ejeren af ejendommen eller en repræsentant for ejendommen være til stede.

Hvis der er mistanke om, at der kan være kloakbrud, laver bekæmperen en røgprøve via spildevands- og regnvandsbrønden. Du skal derfor kunne vise, hvor spildevandsbrønden er placeret på din ejendom. Er du i tvivl, kan du evt. finde kloaktegninger på minejendom.aarhus.dk

Derudover skal du sørge for, at:

  • Spildevands- og regnvandsbrønden er tilgængelig, så bekæmperen kan åbne dækslet.
  • Hvis der skal laves røgprøve i en etageejendom, skal der være adgang til alle lejemål.
  • Hvis der skal tjekkes for rotter på loftet, skal der være klar til, at bekæmperen kan komme derop.

Konstaterer du rotter inde i din bolig (fx i værelser eller køkkenet) i weekender eller på helligdage, skal du sende en elektronisk anmeldelse (se link ovenfor). I systemet kan du kun vælge besøg på hverdage, men bekæmperen vil ringe til dig, så I kan aftale det videre forløb. I boliger, hvor bekæmpelsen allerede er i gang, kommer bekæmperen kun forbi på hverdage.

Bekæmpelse af rotter på loftet, i kælderen, i hulmuren, i udhuse, i etageadskillelser eller lignende steder begynder på førstkommende hverdag.

Bekæmpelsesfirmaet gennemgår de anmeldelser, der er kommet ind via anmeldelsessystemet, i weekender og på helligdage kl. 12. Anmeldelser efter kl. 12 bliver gennemgået den efterfølgende dag.

Dagligvarebutikker, spisesteder og andre steder, der opbevarer eller sælger levnedsmidler, vil også få besøg af bekæmperen i weekender og på helligdage, hvis der konstateres rotter her. Bekæmpelsesfirmaet kontakter dig pr. telefon og aftale besøgstidspunkt.

Du får ingen udgifter til skadedyrsbekæmperen, når du anmelder rotter via kommunens anmeldesystem. Opdager du rotter uden for vores åbningstid og ønsker at få bekæmpelsen iværksat med det samme, kan du fore egen regning kontakte et privat skadedyrsfirma.

Rottebekæmperen kan konstatere defekter i fx dit kloaksystem eller andre ting, som du har pligt til at få udbedret for sikre mod rotter. De ting skal du selv betale.