Hvis du har en olietank er til opvarmning, er der er en række regler, du skal være opmærksom på. Det gælder også, hvis du ikke længere skal bruge din olietank. Hvis du ønsker en ny olietank, skal du oplyse det til kommunen senest 14 dage før, tanken etableres.

Det er kun firmaer, der er kvalificerede til arbejdet og har en relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring, der må etablere tank og rør.

Hvis du ønsker at sløjfe en olietank, skal kommunen have besked senest fire uger efter sløjfningen.

Uanset om du vil sløjfe, fjerne eller etablere en olietank, skal du bruge vores selvbetjeningsløsning herunder. Systemet kræver NemID.

Har du ikke NemId, eller er du fritaget for digital post, kan du henvende dig til: Plan, Byggeri og Miljø på telefon 89 40 25 53 eller via mail jord@mtm.aarhus.dk.

Skal du anmelde eller afmelde en olietank for andre, skal du bruge en fuldmagt.

Fuldmagt til anmeldelse af olietank.

Har du en olietank, skal du overholde visse miljøregler. De er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, som handler om tanke og rør, der anvendes til mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

Reglerne kan virke omfattende - men baggrunden for de mange regler er at sikre, at olietank og rørsystem er tætte, så der ikke lækkes olie ud i jorden eller grundvandet.

 

Villaolietanke er tanke under 6.000 liter til boligopvarmning. Du kan læse mere om reglerne for dem på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Regler for villatanke.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor lang levetid de forskellige typer tanke under 6.000 liter har, og hvornår de skal tages ud af brug. I fagsprog kaldes det sløjfningsterminer.

Sløjfningsterminer for olietanke.

Når din olietank tages varigt ud af brug, skal anlægget sløjfes.
I den forbindelse skal tank og rør tømmes for eventuelle rester.

For nedgravede tanke skal sløjfningen afsluttes på en af følgende måder:
1) Tanken og rør fjernes.
2) Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, så der ikke kan fyldes på anlægget igen.

Senest fire uger efter sløjfning skal du oplyse til Aarhus Kommune, at tanken er sløjfet og for nedgravede tanke skal du oplyse, om tanken er fjernet, eller om den er blevet afblændet, som beskrevet ovenfor.

Vi anbefaler, at du får opgravet og fjernet nedgravede tankanlæg (tank og rør) i forbindelse med sløjfning.

Du må gerne selv foretage opgravning samt fjernelse af nedgravede tanke. Du må også gerne selv tømme og sløjfe både nedgravede og overjordiske tanke. Tømte rør og tanke kan bortskaffes til genbrug via produkthandler.

Er din private olietank mindre end 6.000 liter, og er mindst 50 procent af det opvarmede areal bolig, er du automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S, hvis du får olien leveret af et olieselskab, der er omfattet af ordningen. Forsikringen dækker oprydninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg.

Læs mere om forsikringsordningen på Topdanmarks hjemmeside.

Du kan få forsikringsbetingelserne fra Topdanmark Forsikring A/S eller Teknik og Miljø.

Alle villatanke skal have enstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm. Lad oliefyrsmontøren tjekke, om tankanlægget opfylder de gældende regler.

Har du mistanke om, eller konstaterer du udslip fra en olietank, har du pligt til at underrette Virksomheder og Jord i Teknik og Miljø  på tlf. 89 40 45 22.

Ved akutte uheld skal du ringe 1-1-2.

En hurtig indsats er afgørende for miljøet, lige som det er med til at begrænse en eventuel oprydning mest muligt.

Læs mere om forurening fra olietanke.

Får du brug for dokumenter, som tidligere er indberettet om olietanke på din ejendom, har vi gemt dem til dig. Det vil sige, at du for eksempel kan finde tømningsattester mv., hvis de er indberettede.