Du kan som regel få tilladelse til at opstille en almindelig badebro, der starter ved strandkanten. 

Derimod er det normalt ikke muligt at få tilladelser til opstilling af privatejede bådebroer. Du kan i stedet bruge lystbådehavnene i kommunen.

Broer må som udgangspunkt ikke hindre eller vanskeliggøre adgangen langs stranden.

Hvis du vil søge om en bade- eller bådebro, skal du sende en ansøgning til naturogvandloeb@mtm.aarhus.dk

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • Oplysninger om, hvem der søger – med kontaktoplysninger (adresse, mail telefonnummer).
  • Et kort med præcis angivelse af, hvor du ønsker broen opstillet.
  • Oplysning om ejendommens/arealets matrikelnummer, og om hvorvidt du har retlig adgang til kystarealet ved enten ejendomsret eller skriftligt samtykke.
  • Hvilket materiale du vil opføre broen i, og hvorvidt du tager broen inklusive pæle ind om vinteren.
  • En plantegning, der viser broens nøjagtige udseende med angivelse af længde, bredde, udformning samt anløb ved strandkanten.
  • Profiltegninger af broen med angivelse af dens cirka højde over vandet og havbundens profil indtegnet med cirka angivelse af vanddybder langs broen.
  • Det er vigtigt, at du er opmærksom på kravene i Aarhus Kommunes retningslinjer for bade- og bådebroer. 

Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler personoplysningerne om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse, ejeroplysninger og email-oplysninger og derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.

Vores behandling af sagen sker på baggrund af Bekendtgørelse nr. 232 af den 12/03/2007 – Bekendtgørelse om bade- og bådebroer samt Aarhus Kommunen retningslinjer for bade- og bådebroer.

Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din ansøgning, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 44 00. Har du spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i hht. arkivloven med dertilhørende bekendtgørelser.

Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi besigtige stedet, hvor du ønsker broen sat op – som regel sammen med dig. Derudover undersøger vi, om der er andre love og bestemmelser, der gælder for området. 

Din ansøgning vil typisk blive sendt i høring til naboejendommene og andre relevante parter, fx andre myndigheder, og derfor kan sagsbehandlingstiden variere.

Afgørelsen skal også sendes ud i en fire ugers høring ved de klageberettigede, inden du kan bruge tilladelsen, så derfor anbefaler vi, at du søger i god tid. 

Vi sender den endelige afgørelse med klagevejledning til dig og andre relevante parter.