Skal du bortskaffe jord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, ledningsarbejder eller lignende, skal du i en række tilfælde anmelde jordflytningen til os, før du flytter jorden. 

Vi anbefaler, at jordflytninger anmeldes af en miljøteknisk rådgiver, entreprenør eller vognmand med dokumenteret erfaring inden for jordforureningsområdet.

Enhver som vil flytte anmeldepligtig jord, har ansvaret for, at det bliver anmeldt til os via FlytJord.dk

Du skal anmelde følgende jordflytninger:

  • forurenet jord
  • jord fra kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom
  • jord fra offentlig vej
  • jord fra jordrenseanlæg
  • jord fra områdeklassificerede områder.  

Du skal udarbejde særskilte anmeldelser for fyld og intakte aflejringer, når jorden stammer fra kortlagte ejendomme eller fra områdeklassificerede områder med analysepligt samt jord fra offentlig vej.

Anmeldepligten gælder også ren jord fra kortlagte ejendomme, ren jord fra områdeklassificerede områder samt ren jord fra offentlig vej. Jord, som transporteres til et midlertidigt modtagested (jordhotel, karteringsplads eller lignende), skal også anmeldes.
 
Du skal anmelde jordflytning, inden jordflytningen finder sted.

Læs mere om anmeldelse af jordflytninger

Jordflytninger, der samlet udgør én kubikmeter jord eller mindre, kan du aflevere uden forudgående anmeldelse på et godkendt modtageanlæg.