Du skal altid underrette os, hvis du konstaterer forurening fra din olietank. Har du konstateret jordforurening eller har du spørgsmål, kan du kontakte os. Hvis du opdager en akut forurening fra en olietank uden for vores åbningstid, skal du følge retningslinjerne for miljøuheld.

Sådan gør du ved miljøuheld

Stammer forureningen fra en olietank med et rumindhold på under 6000 liter, der helt eller delvist bruges til boligopvarmning, er tanken formentlig omfattet af forsikringsordningen for villaolietanke, som Olieselskaberne har tegnet ved Topdanmark. I tilfælde af oliespild anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter selskabets skadeafdeling:

 Læs mere om ”Hvis skaden er sket” på Topdanmarks hjemmeside

 

 

Konstaterer du et olieudslip, skal du:

  • Standse olieudsivningen så hurtigt så muligt
  • Begrænse oliespildet i jorden.

Friske olieprodukter spreder sig hurtigt i jorden. Det har derfor stor betydning for omfanget af jordforureningen, at du får standset udsivningen af olie, og at du hurtigt får fjernet den forurenede jord. En hurtig indsats kan i mange tilfælde sikre, at den forurenede jord kan fjernes helt, og at din ejendom kan undgå at blive kortlagt efter lov om forurenet jord.

For at dokumentere oprensningen efter olietanke skal du få udtaget renbundsprøver fra både tankgravens (udgravningens) bund og sider, og hvis der har været forurening ved påfyldninger og føderør skal der også tages renbundsprøver her. Det nødvendige antal renbundsprøver og placeringen af dem vil bero på omfanget af oprensningen, og skal i det enkelte tilfælde aftales nærmere med os.