Jord omkring jernbanesveller, der er imprægneret med creosot (tjæreolie), er forurenet med en række tjærestoffer. Gamle telefonpæle og hegnspæle kan også være imprægneret med creosot. Creosotimprægneret træ har en sort/brun farve og afgiver under f.eks. solopvarmning en tjæreagtig lugt.

I villahaver eller boligområder kan man f.eks. se jernbanesveller anvendt:

  • til etablering af sandkasser på legepladser
  • til etablering af højbede, støttevægge o. lign.
  • til trapper og belægninger
  • som fundamenter til f.eks. drivhuse.

Creosot indeholder en række tjærestoffer, som kan forårsage allergi og eksem, når den kommer i kontakt med huden. Creosot indeholder også stoffer, som er mistænkt for at kunne forårsage kræft.

I dag er det forbudt at bruge creosotimprægneret træ:

  • inde i bygninger, uanset formål
  • i legetøj og på legepladser
  • i parker, haver og rekreative områder, hvor der er risiko for hyppig hudkontakt
  • til havemøbler
  • til beholdere eller emballager, der kan komme i kontakt med råvarer eller færdigprodukter til fødevarer eller foder.

Arealer, hvor der er udlagt jernbanesveller eller andre creosotimprægnerede materialer, betragter vi som let forurenede.

For at sikre at der ikke bliver efterladt let forurenet jord, når jernbanesvellerne bliver fjernet, anbefaler vi, at jorden omkring jernbanesvellerne bliver gravet op som vist på figuren:

Mængden af jord, du bør grave op, når du fjerner jernbanesveller.

Mindre mængder let forurenet jord fra private haver kan du aflevere på genbrugsstationerne. Kontakt pladspersonalet, der vil fortælle dig, hvor du skal lægge det let forurenede jord. Jorden må ikke indeholde creosotimprægneret træ eller anden form for affald.

Skal du fjerne større mængder jord, skal du anmelde jordflytningen til os.

Vi anbefaler, at du lader større jordarbejder i forbindelse med fjernelse af sveller udføre af en vognmand eller entreprenør med erfaring inden for området.