En ejendom kan blive kortlagt, hvis der er mistanke om, at jorden kan være forurenet, eller hvis der er konstateret forurening på ejendommen. Kortlægningen af forurenede ejendomme varetages af Region Midtjylland.

Hvis der tidligere har været aktiviteter på en ejendom, der kan have forårsaget en jordforurening kortlægges ejendommen på vidensniveau 1 (begrundet mistanke om jordforurening).

Hvis der er konstateret jordforurening på en ejendom, bliver ejendommen kortlagt på vidensniveau 2.

Er din boliggrund forurenet? Læs Region Midtjyllands pjece om emnet her. 

Er erhvervsgrunden forurenet? Læs Region Midtjyllands pjece om emnet her.

 

 

 

Når en ejendom er kortlagt, indgår den i den offentlige indsats, hvor regionen undersøger og måske rydder op efter en jordforurening. Regionen prioriterer den offentlige indsats i forhold til, om ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland for almen vandforsyning, eller om den skal anvendes til bolig, daginstitution eller anden følsom anvendelse.

Region Midtjylland har udarbejdet en oversigt over de kortlagte ejendomme. Her er det også muligt at se tidligere kortlagte ejendomme.

Se kort med kortlagte ejendomme i Region Midtjylland.

Du kan også se, om en ejendom er kortlagt ved hjælp af ”Tjek ejendom” på FlytJord.dk. Du kan bruge ”Tjek ejendom” uden at være oprettet som bruger.

Tjek ejendom på FlytJord.dk

Når en ejendom er kortlagt, er der knyttet en række restriktioner til brugen af ejendommen. Ønsker du som bygherre eller grundejer f.eks. at bygge eller renovere på en kortlagt ejendom, skal du i en række tilfælde søge om tilladelse (§ 8-tilladelse), før du kan igangsætte arbejdet.

Læs mere om § 8-tilladelse

Værditabsordningen skal hjælpe boligejere, der, uden at vide det, har købt en forurenet grund. Det er regionen, der vurderer, om din grund er omfattet af værditabsordningen. Det er også regionen, der administrerer ordningen.

Læs mere om værditabsordningen for boligejere.

 

Skal du fjerne overskudsjord fra en kortlagt ejendom, skal du anmelde jordflytningen og få den godkendt af os, før du flytter jorden.

Læs mere om anmeldelse af jordflytninger her.