Let forurenede områder inden for byzonen bliver ikke kortlagt. Områderne bliver i stedet områdeklassificeret. Det betyder, at:

  • jordflytninger skal anmeldes til kommunen, inden de finder sted.
  • jorden i en række tilfælde skal undersøges, før du flytter den.

Læs mere om anmeldelse af jordflytninger.

Områdeklassificeringen omfatter både områder, hvor der er analysepligt, og områder hvor der ikke er analysepligt (analysefrie) i forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord fra områderne.

Se kort over områdeklassificerede arealer i Aarhus Kommune

Læs regionens pjece om råd til beboere på lettere forurenede arealer