Ved bygge- og anlægsarbejder på en kortlagt grund, et områdeklassificeret areal eller et areal med mistanke om jordforurening er der krav om analyser og dokumentation af jordens forureningsgrad i forbindelse med jordhåndtering og jordbortskaffelse.

Der er bestemte krav til, hvordan prøverne skal udtages. Kravene til jordanalyser (antal og analyseparametre) afhænger af jordens oprindelsessted og den forventede eller formodede forurening, ligesom der gælder særlige regler for jord fra kortlagte grunde og jord fra områdeklassificerede arealer.

Læs mere om undersøgelse og klassifikation af jord.

Undersøgelser og rapportering

Vi anbefaler, at et miljøteknisk rådgivningsfirma med dokumenteret erfaring for området gennemfører forureningsundersøgelser/prøvetagninger og rapportering.

Læs mere om afrapportering af undersøgelser m.m.