Landbrug optager cirka 60 procent af Aarhus Kommunes areal, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Hovedparten af landbrugsdriften er planteavl med etårige afgrøder, samt husdyrproduktion. Aarhus Kommune er myndighed for den del af landbruget, der har med husdyr at gøre. Informationerne på denne side er derfor fokuseret på husdyrbrug.

For at finde de rigtige regler for husdyrbrug, er det vigtigt at vide, hvilken kategori husdyrbruget hører til i kraft af sin størrelse. Det har betydning for hvilken lovgivning, der gælder for husdyrbruget.