Vejledningen gennemgår de principper og dimensioneringskriterier, der ligger til grund for den hydrauliske dimensionering af anlæg til håndtering af regnvand i Aarhus Kommune.

Læs mere om design og dimensionering af anlæg til regnvand her

Aarhus Kommune og Aarhus Vand anvender de kriterier, der er anbefalet i spildevandskomiteens skrift 27, 29, 30 og 31 eller senere revisioner af disse. Dimensioneringskriterierne har betydning for, hvor store anlæggene bliver, og hvor tit der opstår oversvømmelser på terræn.

Ved afledning af regnvand fra større bebyggelsesområder anses våde regnvandsbassiner for den bedste tilgængelige løsning til at rense og forsinke vandet. Hvis andet ikke er anført, anbefaler Aarhus Kommune generelt, at regnvandsbassiner og nedsivningsanlæg designes og dimensioneres efter retningslinjerne i DANVAs Designguide for regnvandsbassiner DANVA-vejledning.

Læs DANVAs designguide her

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt eller fordelagtigt at håndtere regnvandet i flere koblede anlæg af bassiner eller LAR-løsninger.

Læs vejledningen til beregning af udledte stofmængder fra koblede bassiner og LAR-løsninger

I områder, hvor grundvandet er sårbart, kan det være nødvendigt med vilkår om dokumentation for tæt bund i bassinet.

Læs om dokumentation for tæt bund i bassiner

 

Dette afsnit er tiltænkt som inspiration til dig, der skal til at etablere et anlæg til håndtering af regnvand.

Her finder du en grundig teknisk beskrivelse af en række forskellige LAR-løsninger, der baserer sig på nedsivning, fordampning eller genanvendelse af regnvand samt nogle muligheder for at forsinke eller rense vandet.

For at se de gældende krav til design og dimensionering, se Aarhus Kommunes design- og dimensioneringsmanual - klik her.