Aarhus Kommune er i gang med at udarbejde en indsatsplan, der skal beskytte drikkevandet i det område, der er vist på kortet. Ejere og forpagtere af jord i områder, hvor grundvandet er sårbart og ejere af erhvervsejendomme eller boligejere tæt på en af vandværkernes boringer, har fået direkte besked om at planen er ved at blive udarbejdet.

Udarbejdelsen af indsatsplanen for StorAarhus er opdelt i tre faser. Læs mere herunder.

Byrådet vedtog 23. september 2020 at sende et forslag til indsatsplan StorAarhus i høring.

Læs referat fra byrådets behandling af sagen her

Et forslag til en indsatsplan for drikkevandsbeskyttelse i StorAarhus har været i offentlig høring i perioden fra d. 10. februar 2021 til d. 4. juni 2021.

I samme periode har en miljøvurdering af forslaget til indsatsplanen også været i høring.

Alle indkomne høringssvar vil indgå i byrådets behandling af sagen. Vi forventer, at sagen behandles i løbet af 2021.

Afventer høringsfasens afslutning.