Lokal afledning af regnvand

Der er flere metoder til lokal afledning af regnvand (LAR), hvor du håndterer vandet på din egen grund uden om kloakken. Du kan for eksempel lade vandet nedsive i jorden, eller du kan lede det ud til et vandområde - fx en sø, et vandløb eller havet.
Hvis du ønsker tilladelse til at lede regnvandet til eksisterende søer eller vandløb, vil der være krav om at forsinke og rense regnvandet. Det er der flere metoder til, og du kan søge inspiration i vores LAR-metodekatalog.

Afledning via Aarhus Vands kloaksystem

Hvis du vil lede dit regnvand til Aarhus Vands ledningssystem, skal du søge om tilslutningsaccept ved Aarhus Vand. Du skal samtidig søge om tilslutningstilladelse hos Aarhus Kommune sammen med din ansøgning om byggetilladelse.