Vi har udarbejdet et katalog med forskellige løsninger til lokal afledning af regnvand – LAR-metodekatalog.Her finder du en grundig teknisk beskrivelse af en række forskellige LAR-løsninger, der baserer sig på nedsivning, fordampning eller genanvendelse af regnvand samt nogle muligheder for at forsinke eller rense vandet.

Hvem kontakter jeg ved spørgsmål om spildevand og kloak?

Spildevandsområdet er opdelt i myndighedsbehandling og drift.
Du skal kontakte Aarhus Kommune, hvis du skal søge om;
  • tilslutning til offentlig kloak
  • udledning af regnvand til vandløb, søer og hav
  • etablering eller ændring af private spildevandsanlæg, som f.eks. nedsivning af regnvand i faskiner/regnbed eller nedsivning af husspildevand
Du skal kontakte Aarhus Vand A/S, hvis du;
  • har spørgsmål om det offentlige kloaknet
  • vil rapportere et problem med den offentlige kloak
  • har brug for at vide, hvor kloakstikket på din grund ligger.