Skal du lave et anlæg til håndtering af regnvand, kan blive klogere i Aarhus Kommunes vejledning om de gældende krav for design og dimensionering af anlæg til håndtering af tag- og overfladevand i Aarhus Kommune.  Vejledningen gennemgår principperne og dimensioneringskriterierne for anlæg til håndtering af regnvand i Aarhus Kommune.

Læs vejledningen for design og dimensionering af anlæg til håndtering af regnvand her

Aarhus Kommune og Aarhus Vand anvender de kriterier, der er anbefalet i spildevandskomiteens skrift 27, 29, 30 og 31 eller senere revisioner af disse. Dimensioneringskriterierne har betydning for, hvor store anlæggene bliver, og hvor tit der opstår oversvømmelser på terræn.

Større bebyggelsesområder

Ved afledning af regnvand fra større bebyggelsesområder anses våde regnvandsbassiner for den bedste tilgængelige løsning til at rense og forsinke vandet. Hvis andet ikke er anført, anbefaler Aarhus Kommune generelt, at regnvandsbassiner og nedsivningsanlæg designes og dimensioneres efter retningslinjerne i DANVAs Designguide for regnvandsbassiner DANVA-vejledning.

Læs DANVAs designguide her

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt eller fordelagtigt at håndtere regnvandet i flere koblede anlæg af bassiner eller LAR-løsninger.

Læs vejledningen til beregning af udledte stofmængder fra koblede bassiner og LAR-løsninger

I områder, hvor grundvandet er sårbart, kan det være nødvendigt med vilkår om dokumentation for tæt bund i bassinet.

Læs om dokumentation for tæt bund i bassiner