Alle, som har en tilladelse til at oppumpe grundvand, skal hvert år indberette til kommunen, hvor store vandmængder de har oppumpet i løbet af året. Indberetningsskemaerne for 2022 sender Aarhus Kommune i januar måned. Indberetningen skal være foretaget senest onsdag d. 1. februar 2023.

Indberetningen skal ske via disse links:  

Indberetning af vandindvinding for Aarhus

Indberetning af vandindvinding for Samsø

Kontroller dine oplysninger

Ret i skemaet hvis du finder fejl i de oplysninger, som vi har registreret. På hjemmesiden er det dog kun muligt at rette i nogle af oplysningerne.

Er der problemer med indberetningen, så kontakt venligst Teknik og Miljø, Stine Elmholt Andersen, stea@aarhus.dk eller på telefon 29 20 81 78.