Byrådet vil gerne sikre drikkevandsressourcerne omkring Mårslet, Beder og Malling. Ressourcerne er væsentlige for kommunen - 15 procent af kommunens drikkevand hentes her.

Der er dele af området, der er udpeget som sårbart over for miljøfremmede stoffer, blandt andet pesticider. Brugen af pesticider har gennem tiden ført til nedsivning, så der i dag er en del pesticider i grundvandet, også godkendte pesticider.
Indsatsplanen giver Aarhus Kommune mulighed for at stille krav til landbrugets brug af gødning og pesticider, hvis de frivillige aftaler ikke rækker. Det er desuden muligt at stille krav til andre anlæg og aktiviteter tæt ved vandværkernes boringer.
Byrådet har d. 24. februar 2016 besluttet at følge op på Indsatsplan Beder ved at forbyde brugen af pesticider på 46 ejendomme (landbrug og parcelhushaver). Alle ejendommene ligger tæt på vandværkernes boringer.

Indsatsplan Beder

Indsatsplan Beder vedtaget 17. april 2013
Indsatsplan for Beder 2012 - Forslag

Lodsejermøde 14. maj 2012

Rapport om arealanvendelse og nitratudvaskning i Beder indsatsområde, 2011
Tilpasning af sårbare områder til markniveau matrikelniveau og brugsgrænseniveau i Beder Indsatsområde, 2011
Notat om Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området, Rambøll 2011
Redegørelse for grundvandsressourcerne i Beder området, 2006 
Redegørelse for grundvandsressourcerne i Århus Syd området, 2006 
Nitratudvaskning i indsatsområderne Beder og Åbo, 2006

Arbejdsgruppemøder - Åben land

Baggrund for indsatsplanlægning