Du kan se udstrækningen af indsatsområdet og de områder, hvor grundvandet er sårbart på et detaljeret kort, hvor du kan zoome ind til matrikelniveau.

Indsatsplanen er opdelt i faser

Udarbejdelsen af indsatsplanen for StautrupÅbo er opdelt i fire faser

Et forslag til en indsatsplan for drikkevandsbeskyttelse i StautrupÅbo var i offentlig høring i perioden 20. marts 2015 til 15. juni 2015.

Hent indsatsplanen 

Samtidig var en miljøvurdering af forslaget til indsatsplanen i høring.

Se miljørapporten

På grundlag af høringsfasen er der lavet et forslag til endelig indsatsplan. Indsatsplanen behandles af Aarhus Byråd på Byrådsmødet 20. januar 2016.

På Byrådsmødet onsdag 24. februar 2016 vedtog Byrådet indsatsplan StautrupÅbo.