Aarhus Kommune er i gang med at udarbejde en indsatsplan, der skal beskytte drikkevandet i det område, der er vist på kortet. Ejere og forpagtere af jord i områder, hvor grundvandet er sårbart og ejere af erhvervsejendomme eller boligejere tæt på en af vandværkernes boringer, har fået direkte besked om at planen er ved at blive udarbejdet.