Det er nu kun stykket ved Andebroen, der står under vand. På resten af strækningen på Brabrandstien begynder vi nu at feje og rydde op, så stien igen bliver farbar. 

Det går den rigtige vej med vandet langs Brabrandstien, men der er stadig en række steder (se de røde pletter på kortet), hvor du skal være ekstra forsigtig, da der kan være grene med mere i vandet.

Mandag d. 9 marts 2020 kl. 15 åbner Søskovvej/Byleddet igen, hvis vejret tillader det. I øjeblikket er vi i gang med at rydde op og efterse vejbanen for skader efter de store vandmængder. Vi forventer, at vejen er farbar igen mandag eftermiddag.

Vandstanden i Aarhus er faldende

Flere veje og stier i Aarhus Kommune kan blive genåbnet de kommende dage. Og vandstanden kan falde 5-10 centimeter om dagen, hvis prognoserne fra DMI holder stik.

På trods af, at der kan falde op mod 7-8 millimeter regn i dag, ser prognoserne fra DMI lovende ud de kommende dage i forhold til faldende vandstand. I næste uge kan der falde 2-5 mm pr. dag, men disse prognoser er dog usikre.

Der er heller ikke udsigt til forhøjet vandstand i Aarhus Bugten de kommende uger – så vandet vil fortsat kunne løbe ud af åerne med god fart.

Allerede i morgen eftermiddag regner Teknik og Miljø med at kunne genåbne Søskovvej. Holmbækvej er lettere beskadiget, så der vil gå lidt yderligere tid, før den åbner igen.

Der står stadig en del vand på Nymarksvej i Mårslet, så her må trafikanterne væbne sig med lidt tålmodighed. Det samme gælder for cyklister, der ønsker at bruge Brabrandstien. Her er vandstanden fortsat høj, og der kan gå flere dage, før vandet er væk.

Beredskabet for kommunen følger stadig situationen tæt.

DMI melder om risiko for frost, og det kan give store udfordringer med glatte veje. Vi rykker selvfølgelig ud med saltbilerne, men flere steder ligger der så meget vand på vejbanen, at saltet mister effekten. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til at være ekstra opmærksom og køre forsigtigt derude.

Det laveste område i Haveforeningen Norringholm er oversvømmet på grund af den høje vandstand i Brabrand Sø. Samtidig er der løbet vand fra oversvømmelsen i kloakken, og det har presset kloakvand op på de oversvømmede arealer. Der er altså også kloakvand i det vand, der ligger i det oversvømmede område.

På grund af smittefare fra sygdomsfremkaldende mikroorganismer i vandet, skal du undgå al kontakt med vandet. Du skal altså heller ikke gå ud i det.

Der er i værste fald risiko for, at arealet i haveforeningen kan være oversvømmet i flere uger.

Ved oversvømmelser er der risiko for, at vandet bliver forurenet med kloakvand. Det udgør en sundhedsrisiko, og du skal derfor undgå kontakt med vandet.

En række veje i Aarhus er lukkede. Følg med på Facebooksiden Trafik i Aarhus for seneste nyt om de lukkede veje og veje med store vandmængder.

Besøg Facebooksiden Trafik i Aarhus her

Aarhus Kommune har 15 målestationer i åer, søer og havne. De viser, hvor høj vandstanden har været, og hvad den er i dag.  målte vandstande i de seneste 30 dage og det seneste halvår. Du kan også se vandføringerne. Måleresultaterne bliver opdateret løbende og mindst en gang i døgnet.

Se oversigtskortet med målestationer for vandløbene her

Over 100 veje i Aarhus Kommune er lige nu skiltet med meget vand på vejen. Hold derfor øje med skiltningen og kør efter forholdene.