Klimaændringerne betyder, at Danmark får mere ekstremt vejr og mere vand i fremtiden Det giver større risiko for oversvømmelser på grund af kraftigere og hyppigere skybrud og stormfloder. Aarhus Kommune ligger i et bakket landskab med lave ådale, grænser ud til havet og har både søer og vandløb. Det gør byen følsom over for forhøjede vandstande i havet og vandløbene. 

Hvad viser kortet?

Oversvømmelseskortene viser, hvilke områder, der kan blive påvirket af vand fra nedbør, vandløb, søer og havet, når vejret bliver ekstremt.

I søgefeltet kan du skrive en adresse i det område du ønsker at se, og i venstremenuen vælger du Klimatilpasninger – oversvømmelser. Her har du mulighed for at vælge mellem flere oversvømmelser fra skybrud, hav eller vandløb. 

Vi skal understrege, at kortet kun er vejledende.