De fleste målestationer i Aarhus Kommune måler vandstanden i det respektive vandløb, sø eller havn. Flere af målestationerne i vandløbene kan dog også beregne vandføringen. Det vil sige, hvor meget vand der løber i vandløbet beregnet ud fra vandstanden. Enkelte målestationer kan måle vandføringen direkte.

Se resultaterne på kortet

På kortet kan du klikke på de enkelte målestationer. Så får du diagrammer med de målte vandstande i de seneste 30 dage og det seneste halvår. Du kan også se vandføringerne. Måleresultaterne bliver opdateret løbende og mindst en gang i døgnet.

Oversigtskort med målestationer