De fleste målestationer i Aarhus Kommune måler vandstanden i det respektive vandløb, sø eller havn. For flere af målestationerne i vandløbene estimeres vandføringen også. Det vil sige, hvor meget vand der løber i vandløbet.

Via nedenstående link kan du se et oversigtskort med målestationerne. I kortet kan du klikke på de enkelte målestationer for information om målestationen, målt vandstand mv.. Måleresultaterne bliver opdateret løbende.

Se en oversigt over målestationerne