Klimaforandringerne betyder, at vi får mere og mere vand. Det forbereder vi os på gennem en række indsatser, som skal forebygge og begrænse skader fra oversvømmelser fra skybrud, vandløb og havet. Indsatserne sker i et samarbejde med blandt andet Aarhus Vand.

11 steder i Lystrup har vi sammen med Aarhus Vand omlagt veje og lavet grønne bassiner, regnbede og grøfter. Det betyder, at vandet nu løber steder hen, hvor det ikke gør skade, når det regner mere end normalt. På den måde kan byen og infrastrukturen bedre modstå de store regnmængder.

Læs mere om klimatilpasningen i Lystrup 

For at undgå oversvømmelser og forurening af bugten arbejder vi sammen med Aarhus Vand om en gennemrenovering og klimatilpasning af spildevandssystemet i Risvangen og Vorrevangen. 

Læs mere om projektet

Vandstanden i den nederste del af Aarhus Å er påvirket af vandstanden i bugten. En sluse ved havnen beskytter derfor de ånære områder af midtbyen mod ekstrem højvande. 

Læs mere om slusen ved havnen

I 2014 vedtog byrådet en klimatilpasningsplan med projekter, der skal give os mere viden om risiko for oversvømmelse i særligt udsatte dele af kommunen.

Læs mere om klimatilpasningsplanen

Aarhus Kommune har gennem et udviklingsprojekt støttet af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP) udviklet en drejebog for, hvordan byen klimatilpasses, når vi alligevel er ude og gennemføre store kloakprojekter.

Læs mere om Aarhusmetoden til klimatilpasning af den eksisterende by