Vask din bil miljørigtigt

Det er ikke godt for miljøet at vaske bilen derhjemme. Det beskidte vaskevand indeholder en række miljøskadelige stoffer, der kan sive ned i grundvandet eller ende i vandløb og søer, når det løber ud i regnvandskloakken.

Når bilen vaskes i en vaskehal, ledes det beskidte vaskevand - der kan indeholde eksempelvis sæbe, bremsestøv, voks, olie, tungmetaller - gennem et renseanlæg og vandet renses og genbruges. Desuden er vaskehaller og vaskemidlerne underlagt miljøkontrol.

Vask din bil i en vaskehal

  • Vaskehallens spildevand løber gennem et sandfang samt en olieudskiller eller et biologisk renseanlæg. Her opfanges snavs fra bilen, inden overskydende vand udledes til det kommunale renseanlæg.

  • Vaskehallerne i Danmark benytter svanemærkede og/eller andre miljørigtige vaskemidler.

  • Vandforbruget i de mest effektive vaskehaller er mindre end 20 liter rent vand pr. vask. Ved manuel vask bruges let 100 liter vand. Det er spild af mange liter godt drikkevand.

Kilde: vaskbilmedomtanke.nu

Hvis du bor i et område, hvor regnvand og spildevand er adskilt (separatkloakeret), må du ikke vaske din bil hjemme.

Det beskidte vaskevand, der løber i regnvands-risten i separatkloakerede områder, bliver ikke renset. Det bliver ledt direkte ud i vandløb og søer, hvor det kan få store konsekvenser for de fisk, dyr og insekter, der lever i vandet.

Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse må forurenende stoffer – som eksempelvis sæbe, olie og tungmetaller fra bilvask – ikke ledes til vandløb, søer eller havet.