Når der gennemføres en separatkloakering, skal regnvand som udgangspunkt ledes til regnvandsledningen. Der kan dog være tilfælde, hvor det er vanskeligt at få afkoblet regnvandet fra den eksisterende fællesledning. Det kan fx gælde kælderskakter, lyskasser og bagsiden af huset samt indvendige tagnedløb, der oprindeligt er koblet til spildevandssystemet inde under huset.

I disse tilfælde kan det være en mulighed at arbejde med lokal afledning af regnvand ved f.eks. nedsivning.

Læs mere om afledning af regnvand.