Alle kloakarbejder på privat grund skal færdigmeldes til Aarhus Kommune. Det er den autoriserede kloakmester, som færdigmelder afløbsarbejdet.

Du skal bruge dit NemId.

Læs eventuelt vejledning til login.

 

Det er grundejerens ansvar, at loven bliver overholdt. Når du benytter en autoriseret kloakmester, påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt.

Inden du som grundejer indgår aftale om udførelse af kloakarbejde, skal du sikre dig, at virksomheden er autoriseret og arbejder efter et lovpligtigt kvalitetsledelsessystem. Det kan du tjekke på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. 

Tjek om virksomheden har en autorisation her

Efter arbejdet er udført sørger du for, at kloakmesteren færdigmelder arbejdet til kommunen. 

Den autoriserede kloakmester har ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og at installationen er i forsvarlig stand.
 
Kloakmesteren skal ved aflevering af en ny installation informere om vedligeholdelse i form af en skriftlig drifts- og vedligeholdelsesvejledning samt udlevere reviderede tegninger over installationen.

Autorisationsloven kræver, at alle autoriserede kloakmestre enten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem eller tilslutter sig en særlig tilsynsordning.
 
Det er kloakmester som i praksis færdigmelder kloakarbejde til kommunen.

Ved modtagelse af færdigmelding fra kloakmester, er det vores rolle at sikre, at arbejdet er udført i overensstemmelse med spildevandsplanen for det pågældende område.