Spildevandsområdet er opdelt i myndighedsbehandling og drift.

Du skal kontakte Aarhus Kommune, hvis du skal søge om;

  • tilslutning til offentlig kloak
  • udledning af regnvand til vandløb, søer og hav
  • etablering eller ændring af private spildevandsanlæg, som f.eks. nedsivning af regnvand i faskiner/regnbed eller nedsivning af husspildevand

Du skal kontakte Aarhus Vand A/S, hvis du;

  • har spørgsmål om det offentlige kloaknet
  • vil rapportere et problem med den offentlige kloak
  • har brug for at vide, hvor kloakstikket på din grund ligger.