Vi har udarbejdet et katalog med forskellige løsninger til lokal afledning af regnvand – LAR-metodekatalog. Her finder du en grundig teknisk beskrivelse af en række forskellige LAR-løsninger, der baserer sig på nedsivning, fordampning eller genanvendelse af regnvand samt nogle muligheder for at forsinke eller rense vandet