De mest brugte løsninger er faskiner og regnbede, men du kan søge mere inspiration her.

Før du beslutter dig for, hvilken type anlæg du ønsker, er det vigtigt at du finder ud af hvilke rammer og regler der gælder for netop din grund.

Du skal først undersøge, om din grund ligger i et område med grundvandsbeskyttelse. Det gør du ved at trykke her.

Søg på din adresse i øverste venstre hjørne på ”søg” eller brug zoom knappen.

  • I de grønne områder er nedsivning via faskine og fra terræn tilladt
  • I de gule områder er det som udgangspunkt kun nedsivning af regnvand fra terræn, der er tilladt. Nedsivning fra terræn kan enten være via et regnbed eller græsplænen.
  • I de røde områder er nedsivning af regnvand som udgangspunkt ikke tilladt på grund af særlig grundvandsbeskyttelse.


Det er også vigtigt at undersøge, hvilken type jord, der er på grunden, hvor du ønsker at placere nedsivningsanlægget. Det har nemlig betydning for, hvor stort nedsivningsanlægget skal være. Du finder en vejledning til, hvordan man laver en nedsivningstest her.

Hvis du bor i et område, hvor grundvandet står højt, skal dette også tages med i overvejelserne. Højtstående grundvand er ikke en god kombination med eksempelvis faskiner, da disse blot vil fyldes med grundvand og miste deres kapacitet og dermed funktion.

Når du har besluttet dig for typen af nedsivningsanlæg, skal du finde ud af, hvor stort det skal være, for at opfylde Aarhus Kommunes krav.

Til at bestemme størrelsen på dit nedsivningsanlæg, anbefaler vi at du bruger dette excel-ark: LAR i Danmark.

Derudover anbefaler vi, at du bruger følgende forudsætninger:

  • Kommune: Aarhus
  • Gentagelsesperioden: 10 år
  • Sikkerhedsfaktor: 1,2

Herefter indtastes størrelsen af det areal som man ønsker at nedsive fra, samt jordens evne til at nedsive vand (hydraulisk ledningsevne, m/s) – findes ved en nedsivningstest (se under 'Rammer og regler').

De røde tal under ’faskine’, ’regnbed’ og ’grøfter’ kan du selv ændre på.

Når alle faktorer er indskrevet, klikker du BEREGN og du får herefter dimensioneringen af dit nedsivningsanlæg som du kan bruge til ansøgningen (længde, bredde og højde).

Ting du skal være opmærksom på:

  • Faskiner: Lange høje faskiner er mere effektive end brede. Tømmetiden må ikke være højere end 144 timer (se F19 i excel-arket)
  • Regnbede: Dybden skal være mellem 5-30cm og have et 20-30 cm lag af muldjord/filterjord øverst til rensning af regnvandet. Tømmetiden må ikke være højere end 72 timer (se F27 i excel-arket).

Se mere på Aarhus Kommunes 'design og dimensionering'

Aarhus Kommune har indført en anmeldeordning for småbyggerier, der enten i sig selv eller samlet er under 50 m2.

Hvis man ønsker at anmelde flere småbyggerier, som til sammen overstiger de 50 m2, skal man i stedet ansøge. Se nedenstående eksempel:

Eksempel på anmeldeordningen

Scenarie 1: En grundejer ønsker at opføre et nyt hus på 150 m2. Her skal der ansøges om nedsivningstilladelse da huset er over 50 m2.

Scenarie 2: Efterfølgende vil grundejer gerne lave en tilbygning og et skur. Disse to byggerier er til sammen 50 m2, og det er derfor kun nødvendigt at anmelde nedsivningsanlægget. Huset har allerede en tilladelse.

Scenarie 3: Efter et par år vil grundejer også opføre en carport. Carporten er kun 20 m2, men da der kun må anmeldes for samlet 50 m2 på matriklen, skal der nu ansøges om nedsivningstilladelse for carporten.

Ønsker du at søge om nedsivning fra bygninger eller andre overflader der er større end 50 m2 skal du ansøge her:

Drejer det sig om småbyggerier under 50 m2 kan du anmelde nedsivningen her: 

Se mere under ’Anmeldeordningen’.

OBS! Ejendomme inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal altid ansøge om nedsivning uanset antal m2.
Er du i tvivl om, hvorvidt du bor indenfor BNBO, kan du selv undersøge det via grundvandsbeskyttelseskortet under ’rammer og regler.