112 er politiets alarmnummer. Det skal kun bruges ved akut udrykning og livsfare.

Hvis henvendelsen ikke er akut eller hastende, kan du ringe 114, som er det direkte servicenummer til politiet i hele landet.

114 er politiets servicenummer, som skal benyttes, hvis:

  • du vil anmelde en forbrydelse, hvor der ikke er akut behov for politiets udrykning
  • du har brug for oplysninger eller vejledning om f.eks. tilladelser eller lignende, der udstedes af politiet
  • du har oplysninger eller tip til politiet om en forbrydelse eller lignende

 

 

På denne side kan du finde seneste nyt fra Aarhus Kommune om coronavirus.

Er blevet akut syg eller kommet til skade, skal du kontakte egen læge eller lægevagt.

  • Hverdage fra kl. 8 til 16: Ring til egen læge.
  • Fra kl. 16 til 8 om morgenen, weekend og helligdage: Ring til lægevagten på telefon 70 11 31 31.

Læs mere om lægevagt og skadestue på Region Midtjyllands hjemmeside

BØRNETELEFONEN ER ÅBEN HELE DØGNET

Du kan ringe, chatte eller skrive til BørneTelefonen, lige når du vil. Også om natten – og på helligdage osv.

Ring på 116 111

Besøg BørneTelefonens hjemmeside

 

Børn- og Ungevagten tager sig af myndighedsopgaver i forhold til børn og unge.

Socialvagten hjælper dig alle dage fra kl. 16 - 24 med at få kontakt til andre hjælpeinstanser, hvad enten det drejer sig om krise, psykisk sygdom, personlige eller sociale problemer eller om regler og systemer.

Læs mere om Socialvagten

 

Har du akut brug for hjælp i dagtimerne skal du kontakte hjemmeplejen i det lokalområde, hvor du bor.

Uden for normal arbejdstid kan du kontakte døgnplejen.

Se kontaktoplysninger for akut hjælp 

 

 

Udrykningsteamet hjælper psykisk sårbare borgere, der har akut brug for professionel hjælp og støtte, aften og nat.

Læs mere om Udrykningsteamet

Psykiatrisk rådgivning

Psykiatrisk rådgivning

 

 

Har du mistanke om eller kendskab til et barn, som udsættes for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde har brug for hjælp, skal du underrette kommunen.

Har du ingen varme? Se, om din adresse er omfattet af en driftsforstyrrelser i fjernvarmen på Kredsløbs (tidligere AffaldVarme Aarhus) hjemmeside.

Uheld med farlige eller forurenende stoffer kan være til fare for miljøet.

Læs mere om hvem du skal kontakte ved miljøuheld

 

Send et BorgerTip, hvis du ser et skævt skilt, et hul i vejen eller et væltet træ. 

Aarhus BorgerTip er en app og onlineformular, hvor du kan give Aarhus Kommune et tip om skader eller manglende vedligeholdelse i byen.

Læs mere om Borgertip.