Information til forældre

Denne tekst er den 11. marts sendt til alle forældre med børn i skoler og dagtilbud i Aarhus Kommune:

"Kære forælder

Som du måske allerede har hørt, har Styrelsen for Patientsikkerhed anbefalet, at Malling Skole holder midlertidig lukket i mindst 14 dage. Det sker for at sinke spredningen af COVID-19-virus i samfundet. To elever fra skolen er smittet med coronavirus (COVID-19) inden for den seneste uge. De er begge blevet smittet af familiemedlemmer, som har været på rejse, og der er ikke konstateret smitte mellem eleverne.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed der anbefaler at vi lukker skolen. Lukningen sker for at hindre eventuel yderligere smittespredning blandt eleverne.

Der er løbende mistanke om og nye tilfælde af smitte, også i Aarhus Kommune:

  • Det er Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, som afgør hvordan dette skal håndteres, og om det har betydning for hverdagen i en skole, et dagtilbud eller en klub.
  • Aarhus Kommune følger de nationale råd og vejledninger, men vi kommunikerer generelt ikke om de enkelte tilfælde af mistanke og smitte. Det gør vi ikke, fordi der er tale om personlige sundhedsoplysninger.
  • Hvis noget direkte berører den skole, institution eller klub, hvor dit barn har sin hverdag, orienterer vi om det, her på din institutions interne digitale platform. Husk også at du altid er velkommen til at kontakte den lokale ledelse, hvis du har konkrete spørgsmål."

Kan man få forældrebetaling retur ved midlertidig lukning af SFO, klub eller dagtilbud?

Aarhus Kommune har spurgt Kommunernes Landsforening, om du som forælder kan få forældrebetaling retur, hvis dit barns dagtilbud, SFO eller klubtilbud lukker midlertidigt som følge af coronavirus. Her og nu er det uafklaret, men vi informerer nærmere, så snart vi har et svar. (seneste opdateret 11. marts)

Har du møder eller aftaler hos Aarhus Kommune?


Hvis du har været i et risikoområde:

Har du rejst i et risikoområde og er kommet hjem den 2. marts eller senere kan vi ikke gennemføre aftalen som et fysisk møde.  Denne appel gælder også personer, der har været i direkte kontakt med familiemedlemmer, når disse har opholdt sig i risikoområder og er kommet hjem den 2. marts eller senere.

Det sker for at inddæmme smitten i samfundet generelt.

Hvis det er praktisk muligt, kan aftaler med Aarhus Kommune gennemføres pr. telefon.

Du bedes kontakte den du skal mødes med i Aarhus Kommune for at træffe ny aftale, eventuelt om at holde mødet over telefonen.

Har du været i et af risikoområderne kan du ikke aflægge besøg på plejecentre og du eller besøge ældre hjemmehjælpsmodtagere i egen bolig i 14 dage regnet fra den 20. februar. Dette gælder i en periode på 14 dage efter hjemkomstdato fra et risikoområde. Så hvis du er kommet hjem 20. februar, kan du komme på besøg igen 5. marts og så fremdeles.

Ovennævnte gælder alt personale og frivillige i sundheds- og ældresektoren og har direkte kontakt til borgere og patienter. 

Hvis du er i risikogruppen

Er du i risikogruppen, bør du være opmærksom på, at du kan udsætte dig selv for smitte. Det gælder også ved deltagelse i arrangementer i Aarhus Kommune. 

Hvem kan være i risikogruppen fx:  

  • Ældre 80+
  • Personer med kronisk sygdom

Skal du i Musikhuset?

Information om coronavirus og arrangementer i Musikhuset

Er du leverandør til Aarhus Kommune?

I forbindelse med coronavirus (covid-19) har Aarhus Kommune sendt følgende tekst til alle leverandører af varer og tjenesteydelser:

”Kære leverandør til Aarhus Kommune

Aarhus Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at dæmme op for coronavirus (covid-19). Derfor er der ikke adgang til kommunens bygninger for personer, der er kommet hjem fra risikoområder efter den 2. marts, i en periode på 14 dage efter hjemkomsten. Det sker for at dæmme op for smitten i samfundet generelt.

Mere information kan findes på aarhus.dk/corona”