Med en digital fuldmagt kan du handle på en andens vegne i forhold til en række offentlige selvbetjeningsløsninger. Det gælder for eksempel lægeskift og boligstøtte.

Begge parter skal være enige, hvis den ene skal have digital fuldmagt på den andens vegne.

En digital fuldmagt kan altid trækkes tilbage.

Læs mere på borger.dk om fuldmagt og digital fuldmagt

Se den fulde liste over de områder, du kan få fuldmagt til

Fuldmagt via blanket

Hvis du eller din pårørende ikke har NemID, kan I benytte en fuldmagtsblanket. I givet fald skal I kontakte den myndighed eller den afdeling, der behandler det sagsområde, hvor I har brug for fuldmagt.

Som pårørende kan du få læseadgang til fx en ægtefælles digitale post. Med NemID kan vedkommende selv tildele dig læseadgang.

Trin-for-trin-guide: Giv læseadgang til din digitale post

Få læseadgang via fuldmagt

Du kan også henvende dig i Borgerservice med en fuldmagt, der giver dig læseadgang.

Hent fuldmagt til læseadgang

  • Print blanketten og udfyld punkterne
  • Blanketten skal underskrives af fuldmagtsgiver
  • For at få læseadgang skal du aflevere fuldmagten personligt i Borgerservice

 

Som pårørende kan du søge om fritagelse fra Digital Post på fx din ægtefælles vegne.

  • Print blanketten og udfyld punkterne
  • Blanketten skal underskrives af både fuldmagtshaver og den, der skal anmode om fritagelse
  • Når blanketten er udfyldt og underskrevet, skal den, der modtager fuldmagten aflevere den personligt i Borgerservice eller NemBS. Husk legitimation.

Hent fuldmagt til at søge om fritagelse fra Digital Post på en andens vegne (pdf)

Læs om fritagelse fra Digital Post på borger.dk

På en række områder kan man blive undtaget for digital selvbetjening, selv om det normalt er obligatorisk. Det gælder fx boligstøtte, helbredstillæg og pension.

Hvis du vil hjælpe din pårørende med at søge om undtagelse for digital selvbetjening, skal du kontakte den myndighed eller den afdeling, der behandler det sagsområde, hvor I har brug for undtagelse.

Kontakt Borgerservice, hvis du har brug for at vide mere om undtagelse for digital selvbetjening.